certifikat.png
DBlogo.png

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: rudis@rudis.si

Objekt je zasnovan z mislijo na sodobnega uporabnika, odlikuje ga energetsko varčna gradnja, ki dolgoročno pomeni znaten prihranek in znižuje stroške vzdrževanja

Trenutna kapaciteta elektrarne znaša 102kW, na elektroenergetsko omrežje Kosova pa je bila priključena v marcu letos.

Rudis je z naročnikom AD Elektrani na Makedonija, Skopje podpisal pogodbo za izdelavo študije za modernizacijo in rehabilitacijo termoelektrarne REK “Bitola”

Domov - gradnik 1

To je prvi gradnik naslovne strani. Za spremembo obišči Izgled > Gradniki in izberi 6ti gradnik z vrha na šestem mestu, ki se imenuje (Domov - gradnik) Home Widget 1. Naslov se lahko tudi spremeni v gradnikih.

Domov - gradnik 2

To je drugi gradnik naslovne strani. Za spremembo obišči Izgled > Gradniki in izberi 7ti gradnik z vrha na sedmem mestu, ki se imenuje (Domov - gradnik) Home Widget 2. Naslov se lahko tudi spremeni v gradnikih.

Domov - gradnik 3

To je tretji gradnik naslovne strani. Za spremembo obišči Izgled > Gradniki in izberi 8ti gradnik z vrha na osmem mestu, ki se imenuje (Domov - gradnik) Home Widget 3. Naslov se lahko tudi spremeni v gradnikih.