IMG_4113

Kakovost

Upravljanje s kakovostjo je eden ključnih dejavnikov doseganja poslovnih ciljev in uresničevanja Rudisove vizije. S sistemskimi rešitvami in njihovim doslednim uresničevanjem v vseh poslovnih procesih podjetje zagotavlja tudi dolgoročno zadovoljstvo svojih poslovnih partnerjev.

 

Rudis posluje skladno s Politiko družbe in se zavezuje, da bo vršil kakovostno gradnjo objektov z nenehnim preprečevanjem onesnaževanja okolja ter z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

 

Poslovanje Rudisa je usklajeno z zahtevami mednarodnih standardov:

Certifikat kakovosti je družba pridobila v letu 1997, preostala certifikata pa je pridobila v letu 2006. Področje certificiranja obsega projektiranje, svetovanje in gradnjo objektov na področjih energetike, ekologije in industrije.

 

V letu 2018 je družba prešla na zahteve novih standardov.

 

Učinkovitost sistemov preverja certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification, v podjetju pa učinkovitost sistemov preverjajo z notranjimi presojami in vodstvenimi pregledi.

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si