RUDIS energija ekologija

Organiziranost

Projektno matrična organizacija družbi omogoča uspešno vodenje projektov in doseganje poslovnih ciljev.

V Rudisu je projektno matrična organizacija. Družbo zastopata dve poslovodji, generalni direktor in direktor projektov in jo vodita s pomočjo organizacijskih enot na nivoju področij, v okviru katerih se oblikujejo projektne skupine, zadolžene za trženje in izvajanje projektov.

Projektne skupine vodijo projektni  vodje, ki skrbijo, da so izpolnjeni cilji projekta po sprejetem načrtu in s predvidenimi viri. V projektno skupino se vključujejo člani različnih strok, glede na zahteve in specifičnosti posameznega projekta.

 

RUDIS energija ekologija

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si