RUDIS energija ekologija

Osebna izkaznica

 
Ime podjetja: RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje
Skrajšano ime podjetja: RUDIS d.o.o. Trbovlje
Sedež: Trg revolucije 25b,
1420 Trbovlje,
Republika Slovenija
Telefon: +386 3 561 21 00
Telefaks: +386 3 561 21 40
E-pošta: info@rudis.si
ID za DDV: SI33751757
Matična številka: 5003717
Transakcijski račun: SI56 02330-0014521773 odprt pri NLB d.d., Ljubljana
Vpis v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka: 1-01535-00
Znesek osnovnega kapitala: 2.256.251 EUR

qr-koda-rudis

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si