RUDIS energija ekologija

USTVARJALNOST IN PREDANOST

Dober inženiring ustvarijo ljudje, ki izstopajo z ustvarjalnostjo in predanostjo svojemu poklicu.

Z različnimi strokovnimi znanji in različnimi izkušnjami se srečujejo z raznolikimi projekti in osebnimi izzivi. Vsem je skupna odločenost doseči cilj in sposobnost ustvarjalnega 

sodelovanja. Zato skupaj sestavljajo edinstveno ekipo, ki zmore presegati meje mogočega.

 

andrejgorjup2
ANDREJ GORJUP

Izbral sem slog vodenja, ki temelji na lastnem zgledu. Zato svojim sodelavcem lahko zaupam.

VEČ

 

Imel sem srečo. Bil sem Rudisov štipendist, devet let sem v Rudisu delal kot projektant, za tem sem bil vodja projektive, projektni vodja in direktor projekta. Preden sem postal direktor podjetja, sem z zaposlenimi v Rudisu sodeloval v različnih vlogah. Bil sem pozoren opazovalec in svoje sodelavce sem v teh letih res dobro spoznal. To je bila odlična osnova za uresničevanje vizije, ko sem leta 2006 prevzel vodenje podjetja. Verjamem, da mora vsak vodja postaviti sistem vrednot in se nato vsak dan truditi, da se te vrednote tudi uresničujejo. Dobil sem dobro popotnico. Rudis je že v zgodnejših letih svojega delovanja načrtno gradil svoj ugled in nikoli ne bom pozabil besed našega dolgoletnega komercialnega direktorja: “Rudis je bil vedno korekten poslovni partner.” Korektni pa smo lahko le, če smo pri svojem delu uglašeni

in pri odločitvah enotni. Zato svoje sodelavce spodbujam k odprtemu dialogu. Naš sistem vrednot omogoča svoboden pretok znanj, konstruktivno izmenjavo mnenj in tudi kritičnost, ko je potrebna. Resnica, četudi včasih neprijetna, je osnova našega medsebojnega zaupanja.

Rudis je korekten poslovni partner.

Ponosen sem na Rudisove ekipe, ki z znanjem in vsestranskimi veščinami vodijo zahtevne projekte. Z zanimanjem sledim njihovemu delu in hkrati čutim odgovornost za vsak svoj korak. Kulturo, ki našim partnerjem zagotavlja največjo zanesljivost, lahko gradim le z lastnim zgledom.

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si