Vizija

VIZIJA

Ostati vodilni na področju izvedbenega inženiringa v Sloveniji, s poudarkom na področju energetike z ekologijo, in okrepiti vlogo na strateških trgih.

POSLANSTVO

Z visoko strokovnostjo in kakovostjo storitev projektiranja, svetovanja in izvedbe na področjih energetike, ekologije in posameznih segmentov industrije izpolnjujemo pričakovanja in zahteve naročnikov ter

okolja;  s tem povečujemo zaupanje v blagovno znamko Rudis, ki je zaveza do naročnikov, sodelavcev, lastnika in družbe kot celote.

VREDNOTE

Z visoko tehnološko kulturo, ustvarjalnostjo zaposlenih in zanesljivostjo pri izvedbi projektov razvija Rudis svoje strokovne kompetence in mednaroden ugled svoje tržne znamke že več kot petdeset let. Z visoko stopnjo pripadnosti podjetju in zglednimi medsebojni odnosi gradijo Rudisovi zaposleni dobra partnerstva s poslovnimi partnerji. Rudisova kultura je ena od največjih konkurenčnih prednosti podjetja.

Naše vrednote so:

  • Cenimo svoje dobro ime, zato smo korekten partner, vreden zaupanja.
  • Cenimo svoje kupce, zato ne delamo kompromisov pri kakovosti.
  • Cenimo svoje sodelavce in njihovo raznolikost, zato vlagamo v njihov razvoj in jih motiviramo.
  • Cenimo svoje dobavitelje, zato z njimi gradimo dolgoročne in korektne odnose.
KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si