Zgodovina Rudisa

7. decembra 1959 je bila ustanovljena poslovna skupnost Rudis. Njeni ustanovni člani, Investicijski biroji Trbovlje, Rudnik rjavega premoga Trbovlje – Hrastnik in Strojna tovarna Trbovlje, so se tega dne dogovorili o medsebojnem načinu sodelovanja in namenu nove poslovne skupnosti. Takrat ustanovljena poslovna skupnost je z združenim znanjem in zmogljivostmi ustanoviteljev trgu ponudila celovite inženirske storitve na področju rudarskih investicijskih objektov.

Vse od takrat Rudis razvija svoje znanje, pridobiva izkušnje in snuje napredne rešitve. Z mnogimi pomembnimi referencami širi svoj ugled v mnoge države sveta. Današnji Rudis je priznan specialist za izvedbo kompleksnih projektov, predvsem na področju energetike in ekologije.

 

Celotna pot več kot petdesetletnega razvoja Rudisa je podrobno opisana v predstavitveni publikaciji Rudis katalog 2016.

 

Dejstva in številke Rudisovega univerzuma

2012

 • naročniku Soenergetika d.o.o. Kranj sta predani dve napravi za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije s pomožno opremo v Kotlovnici Planina Kranj
 • Rudis prične z montažo naprave za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj
 • v skladu s pogodbenim terminskim planom je zaključena gradnja 164 m visokega hladilnega stolpa za novi Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis zaključi rekonstrukcijo rezervoarjev za mazut in lovilnih kadi v Toplarni Šiška v Ljubljani
 • Rudis prejme bonitetno poročilo odličnosti AAA – najvišjo oceno poslovnega subjekta, ki jo prejmejo le redki, najbolj finančno likvidni, poslovno uspešni in zaupanja vredni poslovni subjekti
 • v okviru izgradnje hladilnega sistema Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj Rudis izvede zelo zahteven transport dela dimovodnega kanala izjemnih razsežnosti: premer 8 m, dolžina 45 m, teža 100 ton
 • s Termoelektrarno Šoštanj Rudis sklene pogodbo o izgradnji sistema odpadnih produktov novega Bloka 6
 • Rudis dobavi in montira neprebojne stene za vadbeni center v Kuvajtu
 • Rudis je izbran za izvajalca energetske sanacije Bolnice Celje, vključno s postavitvijo trigeneracije

2011

 • začne se zelo zahtevna gradnja hladilnega stolpa za novi Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • zaključena je zamenjava prvega od treh 16 MVA agregatov hidroelektrarne Doblar I na reki Soči
 • Rudis prične z izgradnjo dveh naprav za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije v Kotlovnici Planina Kranj
 • zaključena je druga faza del v SNG Opera in balet Ljubljana; strojna oprema odra, ki omogoča izvedbo najsodobnejših scen, je tako v celoti predana v uporabo
 • Rudis nadaljuje dela v okviru 1. in 2. faze rekonstrukcije rezervoarjev za mazut v Toplarni Šiška, Ljubljana
 • Rudis obišče nj. eksc. g. Toshimitsu Ishigure, veleposlanik Japonske v Sloveniji; razgovor veleposlanika z generalnim direktorjem Rudisa, mag. Andrejem Gorjupom, je namenjen izmenjavi izkušenj in poslovnih praks v sodelovanju med japonskimi in slovenskimi podjetji
 • švicarska družba Cottagon SA postane večinska lastnica delnic Rudisa, družba Rudis se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo

2010

 • z naročnikom Energetika Ljubljana je podpisana pogodba za rekonstrukcijo rezervoarjev za mazut in lovilnih kadi v Toplarni Šiška, Ljubljana
 • Rudis kot vodilni partner v konzorciju z nemškim SPX Cooling Technologies GmbH, Ratingen s Termoelektrarno Šoštanj podpiše pogodbo za izgradnjo hladilnega sistema novega, 600 MW Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • z Ministrstvom za kulturo je podpisana pogodba za drugo fazo del v SNG Opera in balet Ljubljana, ki obsega nadgradnjo strojne opreme odra
 • po slavnostnem zagonu in uspešno izvedenem poskusnem obratovanju prve slovenske črpalne hidroelektrarne Avče na reki Soči naročnik projekta Soške elektrarne Nova Gorica in Rudis podpišeta primopredajni zapisnik
 • dobavljena je uravnalna in merilna oprema za toplarne Niš, Kragujevac in Pirot v Srbiji
 • za naročnika Petrol Energetika Ravne na Koroškem Rudis dobavi in vgradi novo enoto za soproizvodnjo toplotne in električne energije v Toplarni Hrastnik
 • v okviru obnove hidroelektrarne Doblar I na reki Soči Rudis prične z zamenjavo prvega od treh 16 MVA agregatov elektrarne
 • Rudis izdela, dobavi in montira poševno dvigalo ob skakalnici Mostec v Ljubljani
 • v Škrilju pri Kočevski Reki Rudis začne z vgradnjo tehnološke in programske opreme za novo vojaško strelišče

2009

 • Rudis v imenu konzorcija Rudis - Esotech - Engineering Doberšek podpiše pogodbo s Termoelektrarno Šoštanj za gradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov novega Bloka 6, moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis v imenu konzorcija Rudis - Litostroj Power podpiše pogodbo za obnovo hidroelektrarne Doblar I, in sicer za kompletno zamenjavo turbinske in generatorske opreme s pomožnimi sistemi
 • podpisana je pogodba za izvajanje rudarskih del s podjetjem Operta BBM v Nemčiji
 • v Termoelektrarni Šoštanj se začne sanacija gumi oblog v pralniku in na ventilatorju vleka razžveplalne naprave Bloka 4
 • v izdelavi je projektna dokumentacija za energetski objekt - trigeneracijo v poslovno trgovskem centru Era City v Skopju, Makedonija
 • dobavljena je elektro oprema za toplarne Kraljevo, Sombor in Zrenjanin v Srbiji
 • zaključuje se gradnja črpalne hidroelektrarne Avče na reki Soči
 • Rudis praznuje 50 let poslovanja in je najstarejše delujoče podjetje za izvedbeni inženiring v Sloveniji

2008

 • ustanovljena je odvisna družba Rudis Middle East v Riyadhu, Saudova Arabija
 • pričnejo se dela v okviru pogodbe za umestitev druge kogeneracije v Toplarno Polaj v Trbovljah
 • v Alžiriji začne Rudis z obnovo rezidence finskega ambasadorja v mestu Alžir
 • Rudis prične izvajati dela po pogodbi za scensko mehanizacijo v objektu SNG Opera in balet v Ljubljani
 • zaključi se gradnja Nevrološke klinike v Ljubljani, kjer Rudis izvaja nadzor od leta 2001 dalje

2007

 • družba Primorje postane 100-odstotni lastnik delnic Rudisa
 • ustanovljena je hčerinska družba za montažno dejavnost Rudis Mont d.o.o.; Rudis prvič v svoji zgodovini pridobi svojo montažno ekipo
 • Rudis podpiše pogodbo za rekonstrukcijo kotlovnice Čardak v Črnomlju
 • gradnja nove kotlovnice z vgradnjo kogeneracijskega postrojenja za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v kotlovnici Meblo v Novi Gorici
 • sklenjena je pogodba za gradnjo postrojenja za skladiščenje in mešanje elektrofiltrskega pepela za jamski zasip rudnika Stari Trg, Kosovo
 • Rudis kot investitor gradi svoj najpomembnejši poslovno-stanovanjski objekt za trg, Vodnikov dvor v Ljubljani, ki obsega 98 stanovanj in 12 poslovnih prostorov
 • zaključena je obnova toplarne na biomaso ESR Energie Sulzbach - Rosenberg v Nemčiji
 • Rudis izvaja strokovni nadzor pri gradnji bencinskih servisov na področju Slovenije za naročnika En plus
 • dobavljena in montirana je tehnološka oprema za štiri tipska pehotna strelišča na strelišču Mlake pri Vipavi
 • gradi se pogonski objekt za plinske turbine v Termoelektrarni Šoštanj

2006

 • Rudis pridobi certifikat za varovanje okolja ISO 14001 ter certifikat za varnost in zdravje pri delu OHSAS 18001
 • podpisana je pogodba za gradnjo pomožnih sistemov za termično obdelavo komunalnih odpadkov v Toplarni Celje
 • Rudis kot investitor prične z gradnjo treh stanovanjskih vila blokov z imenom Vila M v Ljubljani, namenjenih prodaji na trgu
 • Rudis s svetovalnim inženiringom sodeluje pri izgradnji tovarne avtomobilskih prikolic, avtodomov in hišic Adria v Novem mestu
 • dobava in vgradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v kotlovnici Kenog za podjetje E3 v Novi Gorici
 • dobava in montaža poševnega dvigala za prevoz skakalcev na zaletišče v Žireh

2005

 • sklenjena je pogodba za projektiranje, dobavo in montažo tehnološke opreme (turbine, generatorja z vzbujalnim sistemom in pomožnih sistemov) za prvo var-speed reverzibilno črpalno hidroelektrarno v Evropi, črpalno hidroelektrarno Avče na reki Soči
 • končana je tehnološka posodobitev in rekonstrukcija sistema transporta žlindre v Termoelektrarni Ugljevik, Bosna in Hercegovina
 • izdelana je projektna dokumentacija za ekološko sanacijo odpadnih voda pri proizvodnji natrijevih fosfatov v podjetju TKI Hrastnik
 • gradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v Toplarni Polaj, Trbovlje
 • Rudis dobavi in vgradi opremo štirisedežnice Prevala na Kaninu

2004

 • Rudis podpiše pogodbo za gradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov v Termoelektrarni Trbovlje
 • začetek gradnje nove tovarne za izdelavo specialne steklene embalaže v Hrastniku
 • v Novem mestu Rudis izvaja nadzor pri gradnji novega kompleksa za proizvodnjo počitniških prikolic in avtodomov Adria
 • dobavljena in vgrajena je scenska mehanizacija za Kulturni center Lendava
 • rekonstrukcija in dozidava Oddelka za oskrbo s tekstilom v Splošni bolnišnici Maribor
 • gradnja objekta plinske kotlovnice za Zdravstveni dom Kranj

2003

 • ustanovljeno je podjetje Rudis BH Sarajevo
 • dobava in vgradnja scenske mehanizacije v stari dvorani SNG Maribor
 • za investitorja Vipap Videm Krško poteka rekonstrukcija kotla K5
 • Rudis izvede rekonstrukcijo strojev in šolanje kadrov v podjetju Kosovomont v Prištini, Kosovo
 • začne se gradnja regijske deponije Unično v Hrastniku
 • zgrajen je procesni stolp Bonneuil sur Marine za proizvodnjo suhih malt v Franciji
 • rekonstrukcija kotlovnice 2 x 2,5 MW v Zagorju ob Savi
 • podjetje gradi vrtec v Moravčah • začne se dozidava in rekonstrukcija Osnovne šole Ivana Skvarča v Zagorju ob Savi
 • dobava in montaža jeklenega predorskega opaža za desno cev predora Kastelec
 • v Kosovelovem domu v Sežani Rudis dobavi in vgradi scensko mehanizacijo

2002

 • zaključena je gradnja naprave za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije na Centralni čistilni napravi Škofja Loka
 • začne se rekonstrukcija bazena Kodeljevo v Ljubljani
 • izvedena je rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Škofja Loka
 • zgrajena je Porodnišnica Novo mesto
 • Rudis zgradi pokrito atletsko stezo v športni hali v Linzu, Avstrija
 • na odlagališču odpadkov Tenetiše v Kranju Rudis začne z gradnjo sistema energetske izrabe deponijskega plina
 • izdelana je projektna dokumentacija postrojenja za ravnanje z lubjem in blatom v papirnici Vipap Videm Krško

2001

 • družba Primorje d.d. iz Ajdovščine kupi delnice Rudisa in postane njen večinski lastnik
 • v Črni gori Rudis začne z rekonstrukcijo hidroelektrarne Peručica
 • rekonstrukcija bazena v Trbovljah
 • izvedba odrske tehnike v Delavskem domu Trbovlje
 • v Termoelektrarni Šoštanj Rudis zgradi cevni transporter za transport elektrofiltrskega pepela in žlindre
 • začetek rekonstrukcije opreme, parnega cevnega razvoda in kotlovnice ter svetovalni inženiring za investitorja Sava Tires v Kranju
 • razširitev in rekonstrukcija mešalnice suhih betonskih mešanic za investitorja HTZ Velenje
 • rekonstrukcija in dogradnja Očesne klinike v Ljubljani
 • rekonstrukcija osnovne šole v Kompolah

2000

 • v okviru gradnje za trg Rudis gradi poslovno-stanovanjski objekt Zeleni gaj v Ljubljani
 • v Prištini na Kosovem so pridobljena dela v okviru rekonstrukcije transportnega sistema lignita v rudnikih Bardh in Mirash za Termoelektrarno Kosovo B
 • gradnja osnovne šole Rečica ob Savinji
 • z rekonstrukcijo procesnega nadzornega sistema in energetske omare se zaključi gradnja zmesarne v Steklarni Hrastnik
 • začetek gradnje Oddelka za psihiatrijo v Splošni bolnišnici Maribor; objekt je zgrajen po načelu ključ v roke
 • Rudis izvaja svetovalni inženiring pri gradnji športne dvorane Polaj in pri rekonstrukciji srednje tehnične šole Trbovlje
 • v Ljubljani je izvedena adaptacija prostorov švedske ambasade

1999

 • Rudis kot investitor začne z gradnjo svojega prvega poslovno-stanovanjskega naselja za trg Slape v Ljubljani
 • v steklarni BSN Glasspack v mestu Beziers, Francija, gradi Rudis objekt za skladiščenje in pripravo surovin
 • začetek gradnje hidroelektrarn Doblar II in Plave II
 • v Termoelektrarni Šoštanj se začne gradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 5
 • gradnja obrata za proizvodnjo suhih malt v Rudniku svinca in cinka Mežica
 • v Toplarni Polaj Trbovlje se prične II. faza rekonstrukcije in ekološke sanacije

1998

 • podpisana je pogodba za dobavo turbinske in generatorske opreme s pomožnimi sistemi za hidroelektrarni Doblar II in Plave II na reki Soči
 • rekonstrukcija hidroelektrarne Una v Bihaču, Bosna in Hercegovina
 • dobavljena in vgrajena je oprema v objektu Sport Hotel Aleksander Palace v Skopju
 • Rudis izvaja svetovalni inženiring v družbah Goodyear EPE in Sava Kranj
 • izdelava aplikativne programske opreme in spuščanje v pogon regalnega skladišča v podjetju Termo v Škofji Loki
 • pričetek gradnje magistralnega vodovoda Blatnik VH Krč
 • zgrajena je zmesarna za steklarno Haldensleben v Nemčiji

1997

 • Rudis v skupnem nastopu z nemškim partnerjem Deutsche Babcock Anlagen GmbH podpiše pogodbo za gradnjo razžveplalne naprave na Bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj
 • zgrajena je steklarna Euroglas II v kraju Haldesleben, Nemčija
 • prične se dobava in vgradnja 700 ton tehnološke opreme za jašek v Rudniku Hrastnik
 • vodenje gradnje briketirnice in izdelava aplikativne programske opreme v podjetju Termo v Škofji Loki
 • gradnja telovadnice pri osnovni šoli Trnava
 • v železarni Metal Ravne je zgrajena protihrupna zaščita elektropeči
 • Rudis pridobi certifikat kakovosti ISO 9001

1996

 • Rudis se preoblikuje v delniško družbo
 • vodenje gradnje bazenskega kompleksa v Radencih
 • Rudis izvede postrojenje za pripravo in skladiščenje surovin v steklarni Gulf Guard, Saudova Arabija
 • pričetek gradnje predora v Zideh pod Trojanami
 • gradnja vrtca v Železnikih
 • gradnja Zdravstvenega doma Radeče
 • zaključena je rekonstrukcija skladišča premoga v Termoelektrarni Plomin na Hrvaškem

1995

 • gradnja nove proizvodne hale za paletizacijo in pakiranje cementa v Cementarni Trbovlje
 • od leta 1995 do 1997 Rudis gradi sistem transporta premoga na deponiji, transporta pepela, cevovodnega sistema ter rekonstrukcijo gumi transporterja v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana
 • zgrajena je mešalnica REA suspenzije in elektrofiltrskega pepela v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis gradi sistem pnevmatskega transporta pepela iz Termoelektrarne Šoštanj do Rudnika lignita Velenje
 • rekonstrukcija stanovanjsko-poslovnega objekta, kulturnega spomenika Steisslingen v Nemčiji
 • v Termoelektrarni Trbovlje je izvedena ekološka sanacija zahodne deponije
 • pričetek gradnje osnovne šole v Trnavi
 • izdelan je program zapiranja Rudnika rjavega premoga v Zagorju

1994

 • gradnja steklarne Sagco v kraju Jeddah, Saudova Arabija
 • v Termoelektrarni Šoštanj Rudis izvaja pripravo in transport produktov razžveplanja pri napravi za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 4
 • pričetek rekonstrukcije in ekološke sanacije Toplarne Polaj v Trbovljah; dela se zaključijo leta 1996
 • v Kolbermooru v Nemčiji je zgrajen stanovanjski objekt s podzemno garažo
 • vodenje gradnje kloralkalne elektrolize v podjetju TKI Hrastnik
 • Rudis vodi tehnološko-ekološko sanacijo proizvodnje in gradi proizvodno halo na Trati za podjetje Termo v Škofji Loki
 • gradnja zimskega bazena v Kranju

1993

 • zgrajena je transportna linija pepela v Termoelektrarni Plomin na Hrvaškem
 • rekonstrukcija in ekološka sanacija Toplarne Hrastnik
 • v gradnji je vročevod v občini Hrastnik
 • v mestu Tudela v Španiji Rudis izvaja dela v steklarni Guardian
 • pričetek gradnje termalne riviere površine 1.200 m2 vodnih površin s pokrito-odprtimi bazeni v Termalni rivieri Čatež; dela se zaključijo z gradnjo bazena z umetnimi valovi leta 1995
 • pričetek obnove kulturnega spomenika - poslovne rezidence St. Johan v Nemčiji
 • gradnja supermarketa Novi Arbat v Moskvi

1992

 • gradnja avtomatskega visoko-regalnega skladišča steklenih izdelkov v Steklarni Hrastnik
 • rekonstrukcija terminala razsutih tovorov in povečanje kapacitet, vključno z avtomatizacijo vagonske nakladalne postaje v Luki Koper
 • v Baernbachu v Avstriji je zgrajena steklarna Stoelze Oberglass
 • v Iranu Rudis izvaja montažo dveh generatorjev v hidroelektrarni Jiroft za avstrijskega naročnika Elin
 • v okviru gradnje vodovodnega omrežja Rore - Narpelj v občini Krško Rudis prične z gradnjo vodovodnega sistema Podbočje; dela se zaključijo leta 1996

1991

 • v mestu Abu Dhabi v Združenih arabskih emiratih Rudis zgradi dve 19-nadstropni zgradbi
 • začetek rekonstrukcije transportnega sistema ladja - skladišče v Luki Koper; dela se zaključijo leta 1992
 • v termoelektrarnah Plomin I in II na Hrvaškem je zgrajeno postrojenje za transport premoga
 • Rudis gradi Prosto carinsko cono Brčko v Bosni in Hercegovini
 • gradnja Petrolovega bencinskega servisa v Zagorju
 • zgrajena je prva in druga faza vodovodnega omrežja Rore - Narpelj v občini Krško; dela se zaključijo leta 1992
 • v Zasavju so zgrajeni telekomunikacijski sistemi za PTT Trbovlje

1990

 • nadaljujejo se dela v okviru petrokemičnega kombinata Schwedt v Nemčiji, ki potekajo neprekinjeno od leta 1981
 • rekonstrukcija 110 kV stikališča v Termoelektrarni Trbovlje
 • gradnja proizvodne hale in skladišča nafte v Risanu, Bosna in Hercegovina
 • gradnja petih opekarn v Togliatti, Belebi, Novokujbiševskem, Marijopolu in Odesi v Rusiji za nemška naročnika Keller GmbH in Lingl GmbH

1989

 • za rudnik premoga Banoviči v Bosni in Hercegovini Rudis izdela in dobavi dve semimobilni drobilnici visokih zmogljivosti
 • zgrajena je vlečnica s spremljajočimi objekti v Lučah
 • v rudniku bakra Bor v Srbiji so opravljena raziskovalna dela
 • izdelani so idejni projekti transporta pepela za Termoelektrarno Plomin na Hrvaškem
 • končana so dela v Hotelu Palas v Banja Luki, Bosna in Hercegovina
 • v Termoelektrarni Trbovlje poteka gradnja nadkopa (vpadnika), ki se zaključi leta 1990
 • Rudis zgradi transportni sistem in deponijo premoga v Termoelektrarni Plomin II, Hrvaška; dela so zaključena v letu 1991

1988

 • prične se gradnja kanalizacijskega omrežja za mesto Constantine v Alžiriji; projekt financira Svetovna banka
 • s pooblastilom Evropske gospodarske skupnosti Rudis postane nosilec aktivnosti za slovenski del projekta gradnje hidroelektrarne Koralpe moči 50 MW v Avstriji in pridobi dela v obsegu 20 odstotkov vrednosti projekta
 • v Nemški demokratični republiki Rudis gradi Intershop Zarrontin, stanovanjsko naselje Berlin, Dom hotel Berlin, poslovno stavbo v Berlinu ter delavske domove v Auerbachnu in Oberlungwitzu
 • začne se gradnja transportnega sistema od deponije Lakonca do Termoelektrarne Trbovlje; dela se zaključijo leta 1996
 • v Rudarsko energetskem kombinatu Edvarda Kardelja v Trbovljah se začne rekonstrukcija separacije premoga, ki poteka do leta 1990
 • za Telesno-kulturno skupnost Kranj Rudis zgradi zimski bazen
 • v okviru projekta gradnje za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji Rudis izvaja modifikacijo rafinerije (SRM projekt) in rekonstrukcijo obrata za zniževanje tlaku (DAR projekt)
 • gradnja bencinskega servisa v Rogaški Slatini za podjetje Petrol
 • za podjetje Aero Service Brnik so izvedena gradbena in obrtniška dela, elektro in strojno instalacijska dela, zunanja ureditev ter izgradnja rezervoarja za kerozin

1987

 • Rudis sklene pogodbo za gradnjo deponije premoga Lakonca za Termoelektrarno Trbovlje
 • adaptacija turističnega hotela v Medijskih toplicah
 • v Trbovljah podjetje rekonstruira in popravi kombi elektrarno
 • odprti so novi poslovni prostori v Ljubljani, na Ajdovščini 4
 • gradnja Jeklarne II za Železarno Jesenice je zaključena


1986

 • uporabi so predane 4 semimobilne drobilnice za separacijo v rudniku premoga Đurđevik v Bosni in Hercegovini, ki so plod Rudisovega znanja
 • zgrajena je tovarna Rudi Čajevec v Banja Luki, Bosna in Hercegovina
 • končana so dela v okviru gradnje skladiščnih prostorov za Interšped Banja Luka v Bosni in Hercegovini skupne površine 2.000 m2
 • v Iran podjetje izvozi transportne trakove
 • izvedena je prestavitev kabelskih tras v kotlovnici bloka 125 MW v Termoelektrarni Trbovlje
 • v rudniku rjavega premoga v Zagorju je zgrajena drobilnica energetskega premoga
 • Rudis sklene s podjetjem Davy McKee iz Londona pogodbo za gradbena dela, dobavo opreme, montažna dela ter izolacijsko in antikorozijsko zaščito pri izgradnji naprave za razžveplanje dimnih plinov v Rummelsburgu, Berlin, v Nemški demokratični republiki

1985

 • Rudis podpiše pogodbo s podjetjem ABV Solna iz Švedske za gradnjo hotela Bük v Budimpešti
 • rekonstrukcija separacije premoga za Rudarsko energetski kombinat Edvarda Kardelja v Trbovljah
 • sklenjena je pogodba s podjetjem Limex Berlin za dela na nuklearni elektrarni Lubmin
 • v Bosni in Hercegovini je zgrajena težkotekočinska separacija premoga s štirimi semimobilnimi drobilnicami za jalovino v rudniku premoga Đurđevik
 • začnejo se obsežna rekonstrukcijska dela v Termoelektrarni Trbovlje, ki se zaključijo leta 1999; v tem letu podjetje začne z rekonstrukcijo kotla OP 380b v bloku 125 MW
 • izdelava, dobava in montaža strojne in elektroopreme za klasirnico premoga z nakladanjem v Rudniku črnega premoga Banoviči in za klasirnico premoga Oskova v Bosni in Hercegovini
 • izkop in deponiranje jalovine ter izkop premoga v RMU Kamengrad Sanski most - dnevni kop Orišlje v Bosni in Hercegovini
 • izkop in deponiranje jalovine ter izkop premoga v rudniku lignita Stanari v Bosni in Hercegovini
 • za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji Rudis zgradi objekt Vacuum Destilation
 • za podjetje Papirnica Vevče Rudis gradi industrijsko čistilno napravo
 • pričetek gradnje hidroelektrarne Fužine; gradnja se zaključi leta 1987

1984

 • v Gvajani, Konawaruk, se začne druga faza geoloških raziskav
 • začetek gradnje treh cestnih podhodov v mestu Alžir, Alžirija
 • z Železarno Jesenice Rudis podpiše pogodbo za gradnjo Jeklarne II
 • odprto je predstavništvo v Libiji
 • za klasirnico premoga Šikulje in rudnik lignita Kreka v Bosni in Hercegovini podjetje pripravi projekta, ki obsegata izdelavo projektne dokumentacije, nadzor nad montažo in spuščanjem v pogon ter predajo objektov naročniku v obratovanje
 • nadaljujejo se dela v okviru gradnje za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji, in sicer gradnja objekta REKO - FCC
 • pričetek gradnje jezu Lar v Iranu, v okviru katere Rudis prevzame injektiranje; dela se zaključijo leta 1989

1983

 • zgrajeni so novi tovarniški prostori za podjetje Libela Celje, ki se razprostirajo na 11.000 m2 površin
 • za tovarno Sijaj Hrastnik podjetje zgradi nove tovarniške prostore
 • opravljena so dela na apnenici Souk-El-Khamis v Libiji
 • Rudis sklene pogodbo za tretjo tovarno čevljev v Bou Saadi v Alžiriji

1982

 • Gospodarska zbornica Slovenije Rudisu podeli častno diplomo za uspešno gospodarjenje

 • v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji je zgrajen že drugi večji objekt Aromatic Complex

1981

 • z alžirskim investitorjem La Societe Nationale des Industries des Peaux et Cuirs - Sonipec je sklenjena pogodba za izgradnjo dveh tovarn čevljev, Frenda in El Bayadh v Alžiriji, skupne zmogljivosti 1.350.000 parov čevljev letno
 • podpisana je pogodba z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation iz Tokija za gradnjo petrokemičnega objekta Visbreaker v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji
 • Rudis kot prvo jugoslovansko podjetje zgradi žičnico na Krvavcu, in sicer dvosedežnico Tiha dolina - Veliki Zvoh

1980

 • Rudis sklene pogodbo o zastopanju zahodnonemške družbe Maschinenbau Ulm GmbH na jugoslovanskem trgu
 • gradnja drobilnic v mestih Tivat in Bar v Črni gori
 • zgrajen je industrijsko-energetski kombinat Kostolac v Srbiji

1979

 • Rudis sodeluje pri raziskavah in projektu izkoriščanja zlatonosnih naplavin reke Konawaruk v Gvajani
 • vrtanje vodnjakov za vodo v Kermanu, Iran
 • v Zagorju ob Savi je zgrajena tovarna Energoinvest - Varnost
 • odprti so novi poslovni prostori Rudisa na Titovi cesti v Ljubljani
 • začetek gradnje nove poslovne stavbe na Trgu revolucije v Trbovljah
 • podpis pogodbe za gradnjo objekta Aromatic Complex v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji

1978

 • podjetje raziskuje nahajališča apatita in niobija v Tanzaniji
 • v gradnji je 385 m dolg in 21 m širok most čez reko Tigris s priključkom 3,1 km avtoceste v Iraku
 • začetek izvajanja del na petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji; dela potekajo od leta 1978 do 1990
 • v Libiji se začnejo aerofotogrametrijske in terenske geodetske izmere za Coastal Belt Water Project

1977

 • Rudis sklene pogodbo za izvajanje nadzornega inženiringa pri gradnji slovenskega plinovoda
 • podjetje izvaja geodetska dela in raziskovalno vrtanje na nahajališču železove rude Mifergui - Nimba v Gvineji
 • odprto je predstavništvo v Beogradu
 • v Libiji Rudis podpiše pogodbo za gradbena dela
 • začetek del na drobilnici in klasirnici premoga Pljevlja v Črni gori
 • z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation iz Tokia Rudis podpiše pogodbo o skupnem nastopu pri gradnji objekta za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemški demokratični republiki, kar je eden največjih poslov v zgodovini Rudisa

1976

 • na odseku hitre ceste Levec - Hoče je zaključena gradnja predorov Golo rebro in Pletovarje

 • opravljena so montažna dela in nadzor nad poskusnim obratovanjem v železarni Hama v Siriji

 • v Gvineji podjetje izvaja geodetska dela in elektrifikacijo rudarskega naselja

 • Rudis zgradi obročaste šahtne peči za apno kapacitete 300 t/dan za investitorja IGM Zagorje

1975

 • odprto je predstavništvo v Ljubljani
 • v Termoelektrarni Trbovlje je vgrajena plinsko-turbinska generatorska enota
 • v Alžiriji Rudis gradi logistični center Blida za naročnika Toyo Engineering Corporation, Japonska

1974

 • opravljena so geotehnična dela na jezu Sirvan in vrtanje globokih opazovalnih vodnjakov na jezu Raza Shah Kebir v Iranu
 • gradnja drobilnice in klasirnice kapacitete 300 t/h v Pljevlju, Črna gora
 • začetek del v Iranu
 • Rudis ustanovi podružnico v Nemčiji

1973

 • Rudis začenja z dolgoletnim uspešnim sodelovanjem z japonskimi korporacijami; tega leta z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation sodeluje pri montažnih in izolacijskih delih v Alžiriji ter Nemški demokratični republiki

1972

 • razmahnejo se montažna investicijska dela v Nemški demokratični republiki
 • na Izlakah je dokončana tovarna plinobetona Siporex kapacitete 82.000 m3 letno

1971

 • v cestnem tunelu St. Gotthard v Švici je zgrajen varnostni vpadnik dolžine 2.300 m in širine 6 - 8 m, prezračevalni jašek globine 500 m ter komore na deponijah
 • Rudis opravi vrtalna dela na predorih Motto di Dentro v Švici
 • v Cementarni Trbovlje poteka montaža rotacijskih peči s pripadajočimi napravami za transport, drobljenje, mletje, homogeniziranje in pakiranje cementa

1970

 • v kraju Hisarcik v Turčiji zgradi Rudis separacijo kolemanita Emet kapacitete 180 t/h po lastni tehnologiji na ključ za investitorja Etibank
 • zgrajena je proizvodna hala in sušilne komore ter urejena zunanjost opekarne v Ljubečni
 • končane so obsežne študije in izdelan projekt sanacije Tuniškega jezera; zaradi strateške pomembnosti projekta sta bila predstavnika Rudisa sprejeta pri tunizijskemu predsedniku Habibu Burgibi
 • v Termoelektrarni Trbovlje Rudis projektira, dobavi in montira strojno opremo za transport premoga, elektrofiltrskega pepela in žlindre ter zgradi vodni rov in bunkerje za premog

1969

 • v rudniku pirotina Kettara v Maroku so dobavljene in montirane transportne naprave kapacitete 2.500 t/dan za globino 300 m
 • zgrajena je mokra separacija premoga kapacitete 120 t/h v Ugljeviku v Bosni in Hercegovini
 • v Trbovljah podjetje zaključi gradnjo težkotekočinske separacije premoga kapacitete 200 t/h
 • 1968

  • začetek rudarsko-investicijskih in industrijsko-montažnih del v zahodni Evropi
  • odprto je predstavništvo v Frankfurtu
  • Rudis zgradi obročaste jaškaste peči za apno kapacitete 2 x 150 t/dan za investitorja IGM Zagorje
  • v Plominu na Hrvaškem je zgrajena mokra separacija premoga kapacitete 120 t/h

  1967

  • odprto je predstavništvo v Berlinu
  • dokončana so dela v okviru gradnje separacije azbesta kapacitete 13.500 ton azbestnih vlaken letno v Stragarih v Srbiji
  • v Kamengradu v Bosni in Hercegovini je zgrajena mokra separacija premoga kapacitete 80 t/h

  1966

  • podjetje svojo dejavnost registrira pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
  • v Tuniziji sklene Rudis prve pogodbe za geološke raziskave v rudnikih fosfata Gafsa, za geofizične raziskave na področju Ain Kherma ter za študije in projekte v rudniku fosfatov Kalaa Djerda
  • v Nemški demokratični republiki in v Belgiji so izvedena prva investicijska dela, in sicer gradbena ter izolacijska dela na industrijskih objektih
  • dokončana je mokra separacija premoga kapacitete 110 t/h v Miljevini v Bosni in Hercegovini

  1965

  • zgrajena je separacija Dobro selo kapacitete 300 t/h in sortirnica kapacitete 700 t/h za REH Kombinat Kosovo iz Prištine
  • začetek gradnje bloka 125 MW v Termoelektrarni Trbovlje; dela so zaključena leta 1968

  1964

  • v indijski zvezni državi Assam je sklenjena prva pogodba za strukturna vrtanja za nafto
  • Rudis v Indiji projektira separacijo kaolina v Kerali in raziskuje oplemenitenja azbestne rude v Andra Pradeshu
  • odprto je predstavništvo v Indiji in zaključena so dela iz prve pogodbe
  • v Etiopiji se začnejo geološke in geofizične raziskave ter vrtanja na rudnih nahajališčih železa Yubdo Wollega, bakra, platine in drugih mineralnih surovin

  • odprto je predstavništvo v Etiopiji
  • v gradnji je težkotekočinska separacija železove rude kapacitete 460 t/h v Varešu in separacija kromita kapacitete 20 t/h v Raduši, Bosna in Hercegovina

  1963

  • po razglasitvi neodvisnosti Alžirije podjetje prične z geološko raziskovalnimi deli v tej državi; Rudis podpiše prvo pogodbo za geološke in tehnološke raziskave ter vrtanja na nahajališčih cinka, svinca in železa (Kherzet Youssef, Djebel Gustar, El Halia, Bou Jaber, Mesloula)
  • v Libiji Rudis izvaja geodetska dela

  1962

  • odprto je predstavništvo v Kairu, Egipt
  • v Egiptu se začnejo obsežna geološka raziskovalna dela, vrtanje, študije in projektiranje za rudnike fosfatov Safaga, Hamrawein in Wassif, nahajališča urana El Atchan in nahajališča premoga Maghara

  1961

  • Rudis podpiše prvo pogodbo o izvozu za izvajanje rudarskih del v Zvezni republiki Nemčiji
  • podpisana je prva pogodba na domačem trgu za rudnik Kanižarica
  • posvetovanje o programski usmeritvi inženiring organizacije s predstavniki vlade Socialistične republike Slovenije, Gospodarske zbornice, družbeno-političnih organizacij in gospodarskih podjetij v Trbovljah

  1960

  • 18. februarja ustanovni člani podpišejo pogodbo o ustanovitvi Rudisa

  1959

  • ustanovni člani Rudisa, Investicijski biroji Trbovlje, Rudnik rjavega premoga Trbovlje - Hrastnik in Strojna tovarna Trbovlje, se 7. decembra na ustanovnem sestanku dogovorijo o medsebojnem načinu sodelovanja in namenu nove poslovne skupnosti, ki bo trgu ponudila skupne projektantske, storitvene in proizvodne zmogljivosti pri izgradnji rudarskih in industrijskih objektov

   

  KJE NAS NAJDETE

  RUDIS d.o.o. Trbovlje

  Trg revolucije 25b
  SI-1420 Trbovlje
  Slovenija

  telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
  telefax: +386 3 561 21 40

  e-pošta: info@rudis.si