Dobava in vgradnja tehnološke opreme za pehotno strelišče Mlake pri Vipavi

Med specialne tehnologije, ki jih Rudis obvlada in uspešno trži, sodi tudi tehnološka oprema za strelišča. Leta 2007 je Rudis za

pehotno strelišče Mlake pri Vipavi dobavil in montiral tehnološko opremo štirih tipskih strelišč.


Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,Generalštab slovenske vojske
Rok izvedbe: 2007
Obseg del: Dobava in montaža tehnološke opreme za štiri tipska pehotna strelišča: 25 m, 50 m, 400 m-A in 400 m-B.
Iskalnik referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: