Napravi SPTE 1 in SPTE 2 Planina v Kranju

V kotlovnici Planina v Kranju sta bili zgrajeni napravi za soproizvodnjo toplotne in električne energije z visokim izkoristkom SPTE 1 in SPTE 2.

SPTE 1 med obratovanjem pri maksimalni obremenitvi proizvede 1.039 kW električne energije in 1.145 kW toplotne energije,

medtem ko SPTE 2 proizvede 3.349 kW električne in 3.269 kW toplotne energije. SPTE 1 bo obratovala celo leto, SPTE 2 pa samo v ogrevalni sezoni. Kotlovnica bo oskrbovala več kot 4.300 stanovanj, družbenih objektov in poslovnih prostorov.


Naročnik: Soenergetika Kranj d.o.o.
Rok izvedbe: 2012
Obseg del:

Dobava in montaža strojne in elektro opreme, izvedba gradbenih del, sistem računalniškega nadzora, preizkusni zagon, izdelava navodil

za vzdrževanje in obratovanje naprave, šolanje osebja.

Iskalnik referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: