Nova kotlovnica E3 Meblo s SPTE napravo

V Novi Gorici je Rudis zgradil novo kotlovnico E3 Meblo z vročevodnim kotlom in z napravo za soproizvodnjo toplotne in električne energije z visokim izkoristkom. Vročevodni

kotel je moči 3 MW, naprava SPTE pa med obratovanjem pri maksimalni obremenitvi proizvede 625 kW električne energije in 735 kW toplotne energije.

 


Naročnik: E3, d.o.o. Nova Gorica
Rok izvedbe: 2008
Obseg del:

Projektiranje, dobava in montaža strojne in elektro opreme, postavitev objekta, sistem računalniškega nadzora, preizkusni zagon,

izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje naprave, šolanje osebja.

Iskalnik referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: