Rekonstrukcija kotlovnice in parovodov v Savi Kranj

V tovarni pnevmatik Sava Tires je Rudis izvedel rekonstrukcijo kotlovnice, tehnološke opreme in parnega cevnega razvoda za

celotno omrežje napajanja objektov Save, vključno z vgradnjo dveh parnih kotlov ERI 2 x 25 t/h nasičene pare.


Naročnik: Sava Tires d.o.o.
Rok izvedbe: 2002
Obseg del: Projektiranje, kompletna izvedba in svetovalni inženiring.
Iskalnik referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: