Rudis podpisal pogodbo za rekonstrukcijo in novogradnjo šole na Dolu

RUDIS je kot vodilni partner v partnerski ponudbi RUDIS – AGM Nemec dne 8. maja z občino Hrastnik podpisal pogodbo za izvedbo rekonstrukcije in novogradnje Podružnične osnovne šole Dol

V naselju Dol pri Hrastniku se bodo uredili prostori podružnične osnovne šole z 9 letnim programom v okviru obstoječe stavbe in zemljišča, ki ji pripada. Dela obsegajo prenovo stavbe Osnovne šole heroja Rajka v Dolu pri Hrastniku in ureditev nove pritlične avle na zunanjem dvorišču med šolo in športno dvorano.Obstoječa šola je razdeljena na dva trakta v obliki črke L. Glavna stranica – zahodni trakt je postavljen ob Planinsko cesto, pravokotno nanjo se priključuje severni trakt. Za severni trakt (t.i. novi del) se bo izvedla rušitev objekta, razen glavnega stopnišča, do temeljev in na njih novogradnja s pritlično betonsko etažo in leseno konstrukcijo ostalih nadstropij. Za glavni trakt (t.i. stari del) se bo izvedla rekonstrukcija pritličja, prvega in drugega nadstropja, tretje nadstropje in streha pa se bosta odstranila in nadomestila v leseni konstrukciji.

Odločitvi za leseno konstrukcijo je botrovalo dejstvo, da se obstoječi objekt dodatno ne obremenjuje z večjimi obtežbami ter hitrejša montažna gradnja. Vsa dela morajo biti zaključena do začetka šolskega leta 2018/2019.

 

Pogodbena cena za izvedbo del znaša 2.986.173,41 EUR. Projekt je Občina Hrastnik prijavila tudi na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.