RUDIS energija ekologija

RUDIS uspešno izvedel prehod na novo izdajo standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

V aprilu 2018 je bila v družbi Rudis uspešno izvedena presoja sistema vodenja kakovosti s prehodom na novi standard ISO 9001:2015, sistema ravnanja z okoljem s prehodom na novi standard ISO 14001:2015 in recertifikacijska presoja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 18001

Strokovnjaki Bureau Veritas so podrobno pregledali naše procese, dokumentacijo in preverili ravnanje po posameznih procesih. V družbi Rudis smo s certifikacijo po najnovejših standardih potrdili skladnost z novimi zahtevami, ki največ poudarka dajejo obvladovanju procesnih tveganj in s tem povezanih  priložnosti. Izdelali smo nove ocene tveganj, tako na nivoju procesov, kot tudi sredstev in virov, ki omogočajo njihovo izvajanje.

V Rudisu razumemo svoje dosežke kot stopnjo, ki jo želimo vedno znova preseči. Zato nenehno razvijamo vsa področja našega delovanja in iščemo nove izzive. Kakovost, ekologija ter varnost in zdravje pri delu pa so vsakodnevno vodilo našega poslovanja in vseh zaposlenih!