RUDIS uveden v delo za »Energetsko sanacijo treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje«

Dne 16.5.2018 je v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje potekala uvedba izvajalca v delo za projekt Energetske sanacije treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

Ministrstvo za zdravje je z izvajalcem JV Rudis – AGM Nemec podpisalo pogodbo v aprilu letos.

 

Projekt obsega prenovo bolnišnične, upravne in stare pediatrične stavbe, pogodbena vrednost pa znaša skoraj dva milijona evrov.

 

Namen energetske sanacije bolnišničnih stavb, v okviru katere bomo energetsko obnovili 9260 kvadratnih metrov skupne tlorisne površine, je zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbah in stroške za nakup energentov za potrebe stavb, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati obratovalne in vzdrževalne stroške stavb, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavb.

Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje je tudi pilotni projekt Transparency International Slovenija (TI). Ministrstvo za zdravje je v novembru 2016 podpisalo s Transparency International Pakt integritete, ki se bo implementiral pri izvedbi projektov energetske prenove bolnišnic do leta 2020. Na osnovi povabila TI je tudi Rudis v maju letos podpisal pristopno izjavo k Paktu integritete.

 

Pakt integritete predstavlja dodaten, neodvisen nadzor nad izvedbo javnega naročila.  Cilj pakta integritete je državljanom čim bolj omogočiti vpogled v porabo javnih sredstev in javne investicije in zagotoviti čim bolj smotrno in pregledno porabo davkoplačevalskih sredstev.