RUDIS z MHPS gradi postrojenje za razžveplanje dimnih plinov v TE Ugljevik

Dne 11. julija 2016 je Konzorcij MHPS – MHPS-E – RUDIS podpisal z naročnikom RITE Ugljevik pogodbo za izgradnjo postrojenja za razžveplanje dimnih plinov v 300 MW Termoelektrarni Ugljevik

Izgradnja postrojenja za razžveplanje dimnih plinov v vrednosti 79,2 mio evrov je ena največjih investicij v TE Ugljevik, od njene izgradnje dalje. Minister industrije, energetike in rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ki je prisostoval svečanosti, je poudaril, da je to strateški projekt za Elektroprivredo RS, ki je pomemben tako za zaščito zdravja prebivalcev, kot za stabilnost energetskega sektorja.

 

RiTE je največji proizvajalec električne energije v Republiki Srpski, s postavitvijo postrojenja za razžveplanje dimnih plinov se bo življenjska doba Termoelektrarne Ugljevik podaljšala za 25 let.

 

Za financiranje izvedbe projekta je Vlada BiH že v letu 2009 podpisala kreditno pogodbo z japonsko finančno institucijo  Japan International Cooperation Agency (JICA) za 30-letni kredit.

Razžveplanje dimnih plinov bo potekalo po mokrem kalciten postopku, ki  ga odlikujeta velika zanesljivost in učinkovitost ter je najbolj razširjena tehnologija za zmanjševanje emisij žveplovih oksidov na velikih termoenergetskih objektih. Kot aditiv se v postopku uporablja ustrezno pripravljeni apnenec.

 

Stranski proizvod mokrega postopka je sadra, ki ni škodljiva za okolje in se lahko uporabi tudi v komercialne namene v gradbeništvu.

 

Izgradnja projekta bo potekala 35 mesecev, vsebnost SO2 po čiščenju dimnih plinov pa bo znašala manj kot 200 mg/Nm3.