Energetika

Energetika

Energetika je že vrsto let najpomembnejša dejavnost Rudisa.

Pri oblikovanju svoje dolgoročne poslovne strategije je Rudis že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaznal ključne smeri tehnološkega razvoja in družbenih potreb na področju energetike. Zaradi svojih specifičnih znanj in sposobnosti vodenja zahtevnih projektov je energetiko izbral za enega od svojih ključnih tržnih segmentov. Z realizacijo mnogih velikih in tehnološko zahtevnih projektov je že velikokrat dokazal, da je izbral pravo smer razvoja. Nekateri projekti izstopajo z edinstvenostjo in inovativnimi rešitvami. Prav vsi pa potrjujejo Rudisove

široke kompetence za izgradnjo projektov na področju energetike.

V gradnjo energetskih objektov Rudis vključuje najsodobnejše tehnologije.

Rudis gradi termoelektrarne in hidroelektrarne. Na področju termoenergetike in hidroenergetike izvaja gradnjo, rekonstrukcijo, revitalizacijo in ekološko sanacijo energetskih objektov, pa tudi dogradnjo oz. doinstalacijo tehnološke opreme.

Več referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: