Stiki

Stiki

Generalni direktor
mag. ANDREJ GORJUP

 

Tajništvo poslovodstva:

Mateja Baš

telefon: +386 3 561 21 02

e-pošta: mateja.bas@rudis.si

Direktor projektov
DEJAN BAŠ, univ.dipl.inž.str.

telefon: +386 3 561 24 52
e-pošta: dejan.bas@rudis.si

 

Tajništvo poslovodstva:

Mateja Baš

telefon: +386 3 561 21 02

e-pošta: mateja.bas@rudis.si

TOMAŽ JAZBEC, dipl.inž.str.

Vodja trženja
telefon: +386 3 561 24 57
e-pošta: tomaz.jazbec@rudis.si

NATALIJA BURGAR, univ.dipl.ekon.

Vodja komerciale
telefon: +386 3 561 24 06
e-pošta: natalija.burgar@rudis.si

PROJEKTIRANJE IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
KRIŠTOF ZUPANC, univ.dipl.inž.str.

Vodja projektiranja in tehnološkega razvoja
telefon: +386 3 561 26 47
e-pošta: kristof.zupanc@rudis.si

SKUPNE SLUŽBE
mag. OLGA DAROVIC

Vodja skupnih služb
telefon: +386 3 561 24 01
e-pošta: olga.darovic@rudis.si

ANDREJA DOLANC, univ.dipl.prav.

Vodja pravnih zadev
telefon: +386 3 561 22 34
e-pošta: andreja.dolanc@rudis.si

IGOR MEDVED

Vodja financ in računovodstva
telefon: +386 3 561 22 11
e-pošta: igor.medved@rudis.si

 ŠPELA GORJUP, univ. dipl. prav.

Vodja kadrovskih in splošnih zadev
telefon: +386 3 561 22 40
e-pošta: spela.gorjup@rudis.si

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: rudis@rudis.si