Stiki

Stiki

Generalni direktor
mag. ANDREJ GORJUP

 

Tajništvo poslovodstva:

Mateja Baš

telefon: +386 3 561 21 02

 

Direktor projektov
DEJAN BAŠ, univ.dipl.inž.str.

telefon: +386 3 561 24 52

 

Tajništvo poslovodstva:

Mateja Baš

telefon: +386 3 561 21 02

 

TOMAŽ JAZBEC, dipl.inž.str.

Vodja trženja
telefon: +386 3 561 24 57

NATALIJA BURGAR, univ.dipl.ekon.

Vodja komerciale
telefon: +386 3 561 24 06

PROJEKTIRANJE IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
DEJAN BAŠ, univ.dipl.inž.str.

 

SKUPNE SLUŽBE
mag. OLGA DAROVIC

Vodja skupnih služb
telefon: +386 3 561 24 01

ANDREJA DOLANC, univ.dipl.prav.

Vodja pravnih zadev
telefon: +386 3 561 22 34

IGOR MEDVED

Vodja financ in računovodstva
telefon: +386 3 561 22 11

 ŠPELA GORJUP, univ. dipl. prav.

Vodja kadrovskih in splošnih zadev
telefon: +386 3 561 22 40

KJE NAS NAJDETE

RUDIS d.o.o. Trbovlje

Trg revolucije 25b
SI-1420 Trbovlje
Slovenija

telefon (N.C.): +386 3 561 21 00
telefax: +386 3 561 21 40

e-pošta: info@rudis.si