CiscenjeDimnihPlinov

Čiščenje dimnih plinov

Rudis je eden od vodilnih ponudnikov gradnje naprav za razžveplanje dimnih plinov v Srednji Evropi.

Sodobne termoelektrarne si prizadevajo čim bolj zmanjšati obremenitev okolja. Vsebnost SO2 v dimnih plinih je poleg prašnih delcev najpomembnejši ekološki parameter proizvodnje električne energije v termoelektrarnah, ki za energent uporabljajo premog. Rudis ima bogate izkušnje na področju gradnje naprav za razžveplanje dimnih plinov po mokrem kalcitnem postopku, saj je v Sloveniji te naprave zgradil v vseh največjih termoelektrarnah.

Rudis gradi prvo napravo v Evropi, ki zagotavlja vsebnost SO2 po čiščenju < 100 mg/Nm3

Z bogatimi izkušnjami in nenehnim posodabljanjem tehnologij Rudis dosega odlične rezultate čiščenja dimnih plinov. V novem Bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj, kjer Rudis gradi napravo za razžveplanje dimnih plinov, bo vsebnost SO2 po čiščenju dimnih plinov znašala manj kot 100 mg/Nm3, kar bo prva naprava s takšno stopnjo čiščenja v Evropi.

 

Gradnja naprav za čiščenja dimnih plinov obsega:

 • določitev optimalne velikosti naprave: masne bilance, pretoki, črpalke, puhala, mešala, …,
 • izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter potrebnih elaboratov,
 • umeščanje v prostor,
 • pridobivanje soglasij in izvedba upravnih postopkov: pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba tehničnega pregleda,
 • določitev pomožnih sistemov: prezračevanje, ogrevanje, požarno javljanje, dvigala za vzdrževanje, …,
 • izdelava sistema vodenja (SCADA) z arhiviranjem podatkov,
 • izdelava, dobava in montaža objekta z opremo: pralnik, jeklene konstrukcije, silosi, črpalke, puhala, mešala, dvigala, transportne naprave, elektro oprema, pomožni sistemi, …,
 • izvedba testiranj, zagonskih preizkusov, garancijskih meritev in poskusnega obratovanja,
 • pomoč naročniku pri odpravi napak in servisiranju opreme tudi po preteku garancijske dobe.
 •  

  Reference

   

  Iskalnik referenc
  Dejavnost:
  Drzava:
  Tehnologije: