Elektrofiltrski

Elektrofiltrski sistemi, cikloni, vrečasti filtri

Odstranjevanje prašnih delcev iz dimnih plinov je velikega pomena za okolje.

Rudis ima bogate izkušnje na področju izvedbe ekoloških projektov v termoenergetiki, predvsem na področju čiščenja dimnih plinov. Poleg sodobne tehnologije razžveplanja dimnih plinov Rudis obvladuje tudi odstranjevanje prašnih delcev iz dimnih plinov z elektrofiltri, cikloni in vrečastimi filtri.

V zasnovo projektov Rudis vključuje tehnologije, ki zmanjšujejo obremenitev okolja.

 

Gradnja sistemov obsega:

 • določitev optimalne velikosti opreme,
 • izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter potrebnih elaboratov,
 • umeščanje v prostor,
 • pridobivanje soglasij in izvedba upravnih postopkov: pridobitev gradbenega dovoljenja in sodelava na tehničnem pregledu,
 • določitev pomožnih sistemov: odvzem odpadnega materiala, doziranje dodajnega materiala, odpraševanje, prezračevanje, komprimiran zrak, protieksplozijska zaščita, požarno javljanje, …,
 • izdelava sistema vodenja (SCADA) z arhiviranjem podatkov,
 • izdelava, dobava in montaža objekta z opremo: jeklene konstrukcije, silosi, transportne naprave, elektro oprema, pomožni sistemi, …,
 • izvedba testiranj, zagonskih preizkusov, garancijskih meritev in poskusnega obratovanja,
 • pomoč naročniku pri odpravi napak in servisiranju opreme tudi po preteku garancijske dobe.
 • Iskalnik referenc
  Dejavnost:
  Drzava:
  Tehnologije: