Transport

Transport in obdelava odpadnih produktov

Pomožni sistemi termoelektrarn so kompleksni in izvedbeno zahtevni.

Za ustrezno ravnanje z odpadnimi produkti v termoelektrarnah Rudis gradi različne pomožne sisteme, kot so transport elektrofiltrskega pepela, mešalnica elektrofiltrskega pepela in sadre, odvajanje sadre s tračnimi filtri, transport mešanice s cevnimi transporterji, shranjevanje pepela in sadre ter obdelava žlindre.

Gradnjo pomožnih sistemov 600 MW Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj bo Rudis zaključil leta 2015.

 

Gradnja sistemov obsega:

 • določitev optimalne velikosti opreme,
 • izdelava projektne in tehnične dokumentacije ter potrebnih elaboratov,
 • umeščanje v prostor,
 • pridobivanje soglasij in izvedba upravnih postopkov: pridobitev gradbenega dovoljenja in sodelava na tehničnem pregledu,
 • določitev pomožnih sistemov: prezračevanje, ogrevanje, protieksplozijska zaščita, požarno javljanje, …,
 • izdelava sistema vodenja (SCADA) z arhiviranjem podatkov,
 • izdelava, dobava in montaža objekta z opremo: jeklene konstrukcije, silosi, transportne naprave, elektro oprema, pomožni sistemi, …,
 • izvedba testiranj, zagonskih preizkusov, garancijskih meritev in poskusnega obratovanja,
 • pomoč naročniku pri odpravi napak in servisiranju opreme tudi po preteku garancijske dobe.

 • Iskalnik referenc
  Dejavnost:
  Drzava:
  Tehnologije: